BEGRIJP | Blogposts


Desoxyribonucleïnezuur, of kortweg DNA, is een van de belangrijkste elementen die verborgen zit in de cellen van alle organismen. Een volwassen mens heeft rond de 30 biljoen of voluit 30.000.000.000.000 cellen. Deze cellen vormen de basis van alles wat er in je lichaam zit. Er bestaan veel verschillende soorten cellen: bloedcellen, huidcellen,...

Het DNA van de mens bestaat uit 23 paar chromosomen, waarvan één paar de geslachtschromosomen worden genoemd. Het Y-chromosoom staat samen met het X-chromosoom in voor de geslachtbepaling van de nakomelingen, vandaar de naam 'geslachtschromosomen'. De vrouw heeft 2 X-chromosomen (XX), terwijl de man beschikt over een X-chromosoom en een kleiner ...

Er bestaan twee geslachtscellen: de vrouwelijke eicel en de mannelijke spermacel. Hoewel beide geslachtscellen van groot belang zijn voor de voortplanting, is de genetische bijdrage van deze twee gameten toch behoorlijk verschillend.

Het Y-chromosoom is door de grote degeneratie aan genen één van de kleinste chromosomen met 'maar' ongeveer 66 miljoen letters. Dat is slechts 2% van het volledige DNA dat uit 3 miljard letters bestaat. Het is bovendien, in vergelijking met de andere chromosomen, ook nog zeer arm in aantal genen doordat meer dan de helft van zijn DNA code bestaat...

Maar liefst 95% van het Y-chromosoom (NRY) wordt behoorlijk intact overgeërfd van vader op zoon. Ik typ bewust 'behoorlijk', want in de loop van de tijd kunnen er toch spontane kleine veranderingen of mutaties in het DNA ontstaan. Niet schadelijk, maar wel heel interessant!

In de loop van de tijd kunnen er spontane kleine veranderingen of mutaties in het Y-DNA ontstaan. Niet schadelijk, maar wel heel interessant! Eén van de interessante mutaties op het Y-DNA voor ons onderzoek zijn de puntmutaties of 'Single Nucleotide Polymorphisms' (in het kort Y-SNPs). Y-SNPs zijn mutaties met een verandering van slechts één...

In de loop van de tijd kunnen er spontane kleine veranderingen of mutaties in het Y-DNA ontstaan. Niet schadelijk, maar wel heel interessant! In blogpost #6 kon je al bijleren over de traag muterende puntmutaties of Y-SNPs. Een andere nuttige vorm van mutaties zijn de microsatellieten of 'Short Tandem Repeats' (in het kort Y-STRs). Y-STRs zijn...

Het mitochondriaal DNA, of kortweg mtDNA of mito-DNA, is in tegenstelling tot het autosomaal DNA en de geslachtschromosomen niet aanwezig in de celkern. Het is het eigen klein ringvormig DNA van de mitochondriën, de zogenaamde 'energiefabriekjes' van onze cellen. Elke menselijke cel bevat vele honderden mitochondriën en in ieder mitochondrion...


► Begrijp nog meer in rubriek 'In de media