Postdoctoraat

2020 - heden

Het man-specifieke en niet-recombinerende Y-chromosomaal DNA (Y-DNA) is een krachtig middel voor genetische-genealogie. Maar gezien er geen Y-DNA sequencing kit beschikbaar was, werd het nog niet eerder gekoppeld aan een genealogische databank. In mijn doctoraat ontwikkelde ik samen met prof. dr. Ronny Decorte de 'CSYseq', het eerste Y-DNA sequencing panel dat een grote dataset van 15.813 interessante Y-merkers (Y-STRs en Y-SNPs) oplevert. De CSYseq kan zowel evolutionaire biogeografische afkomst bepalen als nauwe vaderlijke verwantschappen identificeren. 

In dit postdoctoraal project, wil ik de genetica achter historische socio-demografie in Vlaanderen onthullen via Y-DNA analyse. Het is mijn ambitie om nieuwe en waardevolle perspectieven te bieden binnen drie disciplines: historische demografie, evolutionaire biologie en forensische genetica. Ik zal 450 mannen analyseren en koppelen aan de unieke socio-demografische COR* databank, die representatief is voor Vlaanderen. 

In dit interdisciplinaire genetisch-genealogische project zal ik:

  • de familienaam oorsprong in Vlaanderen onderzoeken 
  • de invloed van chrY en demografie op de geslachtsverhouding van nakomelingen ontrafelen
  • de diversiteit van het Y-DNA in Vlaanderen bepalen om de slaagkans van Y-DNA verwantschapsonderzoek te schatten. 

Een van de interessantste resultaten van dit project is een genetisch-genealogische databank. Hiermee wordt het Y-DNA gekoppeld aan uitgebreide socio-demografische data, de genetica aan de genealogie. Deze pioniersstudie zal het belang van het sterk onderbenutte chrY voor interdisciplinair populatieonderzoek wereldwijd vergroten.