FAQ - veel voorkomende vragen

16-07-2021
  • Is dit onderzoek voor mij gratis?

Ja, dit project is volledig gratis voor u als deelnemer. Dit initiatief wordt volledig gefinancierd door het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) project van dr. Sofie Claerhout.


  • Welk DNA-staal wordt er verzameld?

Een wangslijmvliesstaal. Via een zacht borsteltje bij onze DNA-kit worden wangslijmvliescellen verzameld aan de binnenkant van uw wang. Deze wangslijmvliescellen bevatten ook uw DNA profiel. Het is dus geen invasieve staalafname zoals bij het verzamelen van een bloedcellen of stamcellen.


  • Is de DNA-afname pijnloos?

Ja, uw DNA wordt verzameld met een zacht borsteltje, ook wel "DNA swab" genoemd. Met dit borsteltje zal op en neer bewogen worden aan de binnenkant van de wang om wangslijmvliescellen te verzamelen. Dit is volledig pijnloos, maar sommige mensen kunnen dit licht onaangenaam vinden. Daarom bieden wij de mogelijkheid om uw DNA-staal volledig zelf af te nemen aan de hand van een DNA-kit die wij u opsturen via de post. Zo kan u zelf een wangslijmvliesstaal afnemen en ons terug bezorgen. Indien u dit wenst kan het staal van het wangslijmvlies worden afgenomen door een medewerker van ons laboratorium. 


  • Kunnen jullie mijn medische achtergrond met mijn DNA-staal achterhalen?

Nee, ons laboratorium is gespecialiseerd op het Y-DNA. Dat is slechts 2% van uw volledig DNA-profiel en wordt ook vaak 'genetic wasteland' genoemd. Dit omdat er heel weinig genen op het Y-DNA zitten. Via het Y-DNA kunnen we enkel achterhalen of u een man bent en tot welke familiale en evolutionaire lijn u behoort.


  • Wat met de privacy?

Het Y-DNA is volledig neutraal en houdt geen medische informatie in. Daarbovenop gebeurt alles onder controle van de ethische commissie van de KU Leuven en UZ Leuven en de Privacy wetgeving. Alle genetische en persoonsgebonden resultaten worden, met uitzondering van de familienaam, volledig anoniem geanalyseerd en gepubliceerd. Na de analyses van dit project, zal uw DNA-staal vernietigd worden. Indien u opteert voor bewaring op het informed consent, wordt uw DNA-staal gedurende 10 jaar bewaard in het laboratorium. Indien u in aanmerking komt voor een nieuwe studie zal u gecontacteerd worden met informatie betreffende deze studie en zal u een nieuw toestemmingsformulier moeten tekenen voor akkoord.


  • Waarom werd er gekozen voor de familienamen COR*?

Omdat een databank voor de gehele bevolking niet haalbaar zou zijn, werd er gekozen om te werken met gegevens op basis van familienamen die beginnen met een bepaalde combinatie van letters. Een voorwaarde was dat de lettercombinatie goed geografisch verspreid moest zijn over heel Vlaanderen, om zo een mooie representatie te krijgen van de gehele Vlaamse bevolking. Er werd gevonden dat mensen met COR*-familienamen geografisch goed verspreid waren en een interessante variatie aan socio-demografische karakteristieken vertoonden, representatief voor de hele Vlaamse bevolking.  Lees meer over de 'COR* databank'.