Inschrijven?

01-01-2024

Wij zoeken

 • Mannen
 • 96 paar tweelingbroers
  Zowel u als uw tweelingbroer moeten zich beiden inschrijven
 • 96 paar verre achterneven (minimaal 6 en maximaal 15 generaties)
  Zowel u als uw verre achterneef moeten zich beiden inschrijven, dus duik in uw stamboom en ga op zoek naar een achterneef die ook vrijwillig wil deelnemen aan de studie
 • 18 jaar of ouder
 • Wonend in België of Nederland

Indien u het profiel hebt dat wij zoeken, krijgt u de mogelijkheid om deel te nemen aan dit uniek en volledig gratis genetisch-genealogisch project, waarmee u een bijdrage kan leveren aan de wetenschap.


Graag deelnemen? 

Lees het informatieformulier en vul hieronder uw gegevens in. Na indiening zal u naar een pagina verwezen worden met een link naar een formulier om uw contactgegevens en genealogische gegevens in de vaderlijke lijn aan te vullen. Gelieve deze gegevens aan te vullen om uw inschrijving te voltooien. Met behulp van deze gegevens zullen wij nagaan of u voldoet aan de criteria voor dit project. *

* Heeft u problemen met het inschrijvingsformulier? Geen paniek! 
Dan mag u mailen naar drs. Heleen Coreelman via heleen.coreelman@kuleuven.be en dan zorgen we ervoor dat u zich kan inschrijven.

Wat wordt er van u verwacht?

 • Wij vragen uw contactgegevens en gegevens over uw vaderlijke lijn. Deze gegevens omvatten naam, geboortedatum en -plaats, beroep, aantal biologisch verwante zonen/dochters van u, uw vader, grootvader en indien nodig uw overgrootvader.

Waarom? Om uw stamboom in vaderlijke lijn te kunnen verifiëren. We zullen nagaan of u in directe vaderlijke lijn verbonden bent aan een andere deelnemer. Om dit te kunnen doen, hebben wij de recente genealogische gegevens van uw vaderlijke lijn nodig.

 • Indien u voldoet aan de criteria voor dit project en u wenst deel te nemen, zal u uitgenodigd worden voor staalverzameling en wordt u gevraagd een gedetailleerde vragenlijst in te vullen.

Hoe zal uw staalverzameling verlopen? Door de onderzoekers via een staalverzameling dag. Hierbij wordt gedurende 1 minuut met een klein borsteltje gewreven langs de binnenkant van de wang en op de handpalmen. Bovendien vragen we een speekselstaal van u. Via de wang verzamelen we wangslijmvliescellen waarmee we uw Y-chromosomaal DNA en mitochondriaal DNA profiel in kaart brengen. Via het speeksel bepalen we uw mond microbioom samenstelling en via de handpalm bepalen we uw hand microbioom samenstelling. De staalverzameling is volledig pijnloos.

Waarom moet u een vragenlijst invullen? De vragenlijst peilt naar onder andere uw levensstijl (bv. voedings- en drinkpatroon, rookstatus) en andere factoren (bv. relatie- en gezinsstatus, woonplaats, reizen, hand dominantie, persoonlijke hygiëne, beroep/dagelijkse activiteit, medicatiegebruik). Dit zijn allemaal factoren die een invloed kunnen hebben op de microbioom samenstelling in uw mond en op uw handpalmen.

Uw voordeel

 • Uw Y-DNA, mitochondriaal DNA en microbioom worden kostenloos geanalyseerd. 
 • De resultaten van het wetenschappelijk project zullen u meegedeeld worden.
 • De resultaten van de DNA-analyse zullen u meegedeeld worden, waarmee u eventueel verder onderzoek kan doen om uw genealogie te vervolledigen. Uw persoonlijk resultaat onthult o.a. uw evolutionaire biologische afkomst en uw familiaal Y-DNA profiel. 

Wat met uw privacy?

Alle plaatsen die wij bekijken op het DNA zijn volledig neutraal en houden geen medische informatie in. Deze studie wordt uitgevoerd onder toezicht van een onafhankelijk ethisch comité, namelijk EC Onderzoek KU/UZ Leuven, dat een gunstig advies heeft uitgebracht. De ethische comités hebben als taak de personen die aan studies deelnemen te beschermen. Alle genetische en persoonsgebonden resultaten worden gecodeerd geanalyseerd en zonder vrijgave van uw identiteit gepubliceerd. De data zullen zonder vrijgave van uw identiteit gepubliceerd worden in Open Access tijdschriften en Open Access databases. U zal niet geïdentificeerd worden en de regels inzake bescherming van persoonsgegevens (AVG) zullen nageleefd worden. Na de analyses van dit project, zullen uw DNA-stalen vernietigd worden. Indien u opteert voor bewaring op het geïnformeerde toestemmingsformulier dat u zal moeten invullen bij staalverzameling, dan worden uw DNA-stalen gedurende 10 jaar bewaard in het laboratorium. Uw gegevens worden ook door de onderzoekers gedurende 10 jaar bewaard op een beveiligde opslaglocatie van KU Leuven. Na deze periode zullen de persoonsgegevens definitief verwijderd worden indien ze niet meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek. Indien u in aanmerking komt voor een nieuwe studie zal u gecontacteerd worden met informatie betreffende deze studie en zal u een nieuw toestemmingsformulier moeten tekenen voor akkoord.